fbpx

Efter IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorg) senaste granskning av branschen har oroliga sjuksköterskor, tandläkare och läkare hört av sig med frågor till oss på DOCTOR_K. Måste en läkare vara på plats vid injektioner av exempelvis Botulinum Toxin A och Hyalase? Nej, det behövs faktiskt inte! Jonas Blixt, vår Medicinskt Ansvarige Läkare (MAL) på DOCTOR K, förklarar vad IVO.s senaste rapport egentligen innebär och hur du kan fortsätta driva din verksamhet utan problem! 


Bakgrunden till IVO:s Rapport

IVO:s senaste inspektion riktar ljuset mot verksamheter som utför behandlingar med ämnen som Botulinum Toxin A och Hyalase. För dig som är läkare, tandläkare eller sjuksköterska och bedriver estetisk verksamhet innebär rapporten skärpt uppmärksamhet kring att följa lagar och regler som styr dessa verksamheter.

I rapporten betonar IVO särskilt vikten av ”individuella ordinationer baserade på varje patients specifika behov”. Det skapar naturligtvis oro för de som bedriver estetiska kliniker utan läkare på plats dagligen.

Jonas Blixt påtalar att IVO:s granskning belyser flera viktiga eftersatta områden där kunskap och struktur helt enkelt inte varit tillräckligt bra.
Han betonar att syftet med rapporten är att höja kvaliteten och säkerheten i branschen.

Kraven som ställs: Din verksamhet under lupp!

Jonas Blix menar att rapporten från IVO framförallt pekar på fyra viktiga krav. Din verksamhet måste ha ett tydligt ledningssystem som beskriver hur verksamheten bedrivs, vem som tar ansvar för vad och hur du följer upp exempelvis komplikationer. Det andra är att din dokumentation kring behandlingar ska vara korrekt och tydlig. Sen är det viktigt att ha klara rutiner och riktlinjer för läkemedelshantering och slutligen betonar han vikten av skriftlig  patientinformation.

Generella direktiv - lösningen som gör att du kan fortsätta.

Alla kliniker enligt lag behöver ha en MAL(Medicinskt Ansvarig Läkare) knuten till sin verksamhet. Men att ha en läkare närvarande vid alla behandlingar är i praktiken omöjligt. Jonas Blix pekar dock på en lösning genom så kallade ”generella direktiv/ordinationer”. De utfärdas av klinikens MAL och anger tydligt vem som får utföra vilka behandlingar och på vilka grunder.

Behöver du en Medicinskt Ansvarig Läkare till din estetiska verksamhet? 

Generella ordinationer och delegering är en modell som redan används inom exempelvis ambulanssjukvården och äldreomsorgen och det finns inget i lagar och förordningar som undantar att detta även kan tillämpas även inom injektions- och skönhetsbehandlingar för att säkra att IVO:s riktlinjer följs.


Din klinik kan tillsammans med er MAL etablera tydliga riktlinjer för de behandlingar i verksamheten där läkemedel, indikation, dosering och även hantering av eventuella komplikationer tydligt anges.

Med den rätta strukturen, kunskapen och de riktlinjerna på plats, kan du fortsätta bedriva din estetiska verksamhet och erbjuda dina tjänster med trygghet och säkerhet för både personalen och patienterna.

Klinikens MAL har då ansvar för de specifika delar av verksamheten som regleras med de generella direktiven, men Jonas Blixt understryker att det övergripande ansvaret för verksamheten i stort alltid ligger kvar hos verksamhetschefen.

Dr. Jonas Blixt, Medicinskt Ansvarig Läkare, DOCTOR_K

För att säkerställa att du kan bedriva din verksamhet framöver rekommenderar
Jonas Blixt följande:

Arbetar du enligt punkterna ovan ska du kunna bedriva din verksamhet utan några problem. Tveka inte på att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. DOCTOR_K Academy finns här för dig.

Lycka till!

Se hela intervjun med Dr. Jonas Blixt här

Lämna ett svar

WORD of MOUTH REKOMMENDERA EN VÄN

För varje person du rekommenderar och som blir en ny elev hos DOCTOR_K academy, så får både du och din rekommenderade vän en belöning på 1500 SEK var att använda till kurser hos oss.