fbpx

“Om någon frågar dig på stan vart du har gjort dina läppar, då har jag misslyckats. “

Hadde Kader grundare av DOCTOR_K academy strävar efter att utbilda kompetenta behandlare som behärskar tekniken och kunskapen kring naturliga resultat. Här är vår guide kring hur M – formade läppar kan behandlas.

M - formade läppar

Dr Jasmin Taher har gjort en undersökning för Aestetics journal på hur du lyckas bäst med att behandla M – formade läppar. Det finns dåligt med forskning på området och många ser en svårighet i att behandla detta och ser en svårighet att möta klientens förväntningar. Hur du avgör om det är M – formade läppar skiljer sig då alla ser olika ut. Generellt sett utformas de av en dominant medial överläpp med en tunnare inåtvänd lateral del. De skiljer sig ofta i höjd mellan över och underläpp i förhållande till varandra. Läpparna har också ofta längre philtrums kolumner än andra typer samt är nedåtvända. 

Behandling

Denna form av läppar upplevs av många svårare att behandla då det är en utmaning att bygga volym i den tunna laterala delen av överläppen som matchar den mediala delen. Genom att använda tekniken av en linjär threading är resultatet väldigt svårt att korrigera denna form. När du jämt fördelar filler i vermillion gränsen och mediala delen av läppen skapar det volym snarare än att förändra formen. 

Det rätta sättet att injicera detta är i stället genom att inte lägga filler i den mediala delen och behandla under flera besök över en längre tid för att gradvis expandera vävnaden. Det kan vara en utmaning vid första besöket att lägga en exakt behandlingsplan. En annan stor utmaning kan vara att möta klientens förväntningar, därför är det viktigt att förklara kostnaden och tiden det kommer ta innan förväntat resultat uppnås. Det kan krävas 2-5 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum. behandlingen bör göras över tid så att filler hinner integrera sig med vävnaden och minska risken för klumpar eller migration. Att använda sig av ett mjukt och naturligt resultat är nyckeln till ett lyckat resultat, att använda ett hårt material kommer bara skapa volym på fel sätt och troligen sluta i en migration.  

Case study

En 23 årig kvinna kom in på en konsultation med tydligt M – formade läppar som hade en mindre överläpp med en inåtvänd lateral del. Hon fick frågan kring tidigare behandlingar, medicinsk historia och allergier, i detta var hon helt frisk utan tidigare ingrepp eller allergier. Hennes förväntningar var att balansera ut sin överläpp gentemot sin större underläpp. Det beskrevs tydligt för henne att ett flertal behandlingar kommer krävas under en period av några månader, något klienten gick med på. 

Produkt valet för behandlingen blev Stylage special lips en produkt som skulle ge ett mjukt och naturligt resultat som skapar elasticitet och volym. Denna typ av filler innehåller antioxidant mannitol som förebygger svullnad efter behandling. Andra alternativa material som kan användas är juvederm Volbella, Teosyal RHA 2 eller Belotero balance. 

Behandlingen skedde över 2 tillfällen och börjades båda gångerna med att rengöra läpparna med Clinsept samt applicera en bedövningssalva. Vid första tillfället injicerades 1 ml Stylage Special lips med en 0,25 mm kanyl. En kombination av vertikal tenting och linjära threads i den laterala delen av överläppen där volym saknades. Vertikalt genom konturen vinklat uppåt injicerades produkt för att hjälpa den nedåtriktade laterala delen av överläppen. Ingen produkt injicerades i inre delen av läppen för att undvika klumpar. Med ett instickshål vid högsta delen av amorbågen med en vinkel från den mediala till den laterala delen, placerades produkten genom en feathering metod. Viktigt är att ingen produkt placeras 5-10 mm från yttersta kanten samt mediala delen, detta för att skapa volym på rätt ställen, korrigera M – formen och inte skada vävnaden. Slutligen injicerades linjära threads i överläppens kontur medialt till amorbågen för att framhäva kontur. Underläppen behandlades endast i vermillion gränsen för att ge definition men inte mer volym då den redan är dominant.  Efter behandlingen masseras produkten ut och läpparna rengjordes med Clinsept, slutligen applicerades Derma – seal för att minimera blåmärken och svullnad. 

Ett återbesök för nästa behandling bokades 4-6 veckor efter det första, men på grund av COVID-19 kom klienten tillbaka efter 3 månader. Detta i efterhand gav ett mer lyckat slutresultat då filler haft tid att integrera sig i vävnaden. M – formen fanns fortfarande delvis kvar men var förbättrad, samma teknik användes även denna gång men ingen filler placerades i konturerna då en fin definition fanns och då utesluts risk för överbehandling eller migration. Efter ytterligare ett återbesök några veckor senare var M – formen nästan helt korrigerad och  längden på philtrums kolumnerna hade minskat. Klienten var helt nöjd och formen och volymen har gjort stor skillnad. Efter ytterligare 3 månader gjorde ett sista besök och en liten korrigering gjordes i den laterala delen. Hela behandlingsperioden skedde över 9-12 månader, något längre än planerat.   

Slutsats

Filler fungerar bra som en lösning för att korrigera M – formade läppar genom att ge höjd åt den laterala delen av överläppen. Genom en längre behandlingsplan med ett flertal besök, rätt teknik och mjuka material kommer vävnaden sakta expandera och minska risken för klumpar och migration. Är du osäker på att behandla denna typ av läppar, öva gärna en extra gång så att du hittar säkerheten. 

Källa: Aestetics journal