fbpx

NYA KRAV PÅ KLINIKEN

Skönhetskliniker som utför estetiska injektionsbehandlingar behöver ha sin verksamhet anmäld samt betala en årsavgift till IVO. Nytt är att verksamheten måste teckna en patientförsäkring, vilket ger klienten möjlighet att få ersättning vid en eventuell skada. Lagen har även höjt åldersgränsen till 18 år (som tidigare var 16 år med underskrift från målsman) samt infört krav på betänketid på minst två dagar för estetiska injektionsbehandlingar. Det krävs också att utövaren informerar om eventuella risker, både skriftligt och muntligt, innan behandlingen utförs. Kliniken är därmed skyldig att informera om samtycke, samt att kontrollera åldern på klienten.

ÖKAD SÄKERHET FÖR DIG SOM VILL ARBETA INOM SKÖNHETSBRANSCHEN

Om du funderar på att arbeta inom skönhetsbranschen med estetiska behandlingar så har du hamnat rätt. DOCTOR_K academy är ledande inom estetiska injektionsutbildningar och hos oss kan du utveckla dina kunskaper i egen takt efter behov och önskemål. Alla våra utbildningar uppfyller de nya lagkraven och vi utbildar endast legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare. Våra erfarna och legitimerade utbildare säkerställer att du är redo att börja behandla klienter direkt efter avslutad kurs.

VARFÖR UTBILDA SIG PÅ DOCTOR_K ACADEMY?

Vi anser att små grupper är nyckeln till en kvalitativ utbildning. Det gör att vi kan anpassa kurserna efter deltagarnas arbetsbakgrund och behov. Med våra små grupper får du mer tid med våra föreläsare och får på så sätt ut mer av kursen. Utbildningarna är även utformade för att ge mycket praktisk hands-on erfarenhet. Under den praktiska delen får du utföra en behandling under handledning av DOCTOR_K academy’s erfarna utbildare. Övriga kursmedlemmar är med och tittar på när du utför behandlingen. Därmed får alla möjlighet att ta del av fler kandidater, områden och behandlingstekniker. Praktisk erfarenhet gör dig säkrare i rollen som injektionsbehandlare.

SYFTET MED LAGEN ÄR ATT ÖKA PATIENTSÄKERHETEN

Den nya lagen har införts för att stärka säkerheten för klientens hälsa och liv. Innan en estetisk injektionsbehandling utförs måste klienten få information om bland annat alternativa men likvärdiga behandlingsformer, vilka substanser och läkemedel som används, kostnader för behandlingen, det förväntade resultatet, vilken patientförsäkring som verksamheten tecknat, betydande risker för biverkningar och komplikationer samt vem de kan vända sig till vid eventuella komplikationer. Vi på DOCTOR_K välkomnar den nya lagen, eftersom vi vill att alla ska känna sig trygga med att den som ger injektioner har rätt medicinsk kompetens.

WORD of MOUTH REKOMMENDERA EN VÄN

För varje person du rekommenderar och som blir en ny elev hos DOCTOR_K academy, så får både du och din rekommenderade vän en belöning på 1500 SEK var att använda till kurser hos oss.