fbpx

Dr Shilvock ägare av Dubai and Birmingham Consultant Clinic, ett företag som har anpassat trubbiga kanyler som standard att injicera med. Han säger “anledningen till att vi började använda trubbig kanyl var i huvudsak för säkerheten, då de har en mycket mindre chans att skapa en vaskulär ocklusion och andra komplikationer. Det här är för att om kanylen används rätt ska den flytta blodkärlet ur vägen snarare än att gå igenom det som med en vass nål, detta minskar också risken för blåmärken. I dagsläget använder vi trubbig kanyl till 90% av alla injektioner, det finns behandlingar såsom näsa som vi fortfarande använder en vass nål för det inte går att få samma noggrannhet och precision med en kanyl.

Dr Shilvock vill också tillägga att allt fler patienter blir mer utbildade om vilka injektions tekniker som finns, är det många som frågar om att bli behandlade med kanyl. Han säger “Då det finns mycket information om estetiska injektioner online idag, är patienter mer medvetna om vilka som är de säkraste teknikerna att använda sig av. Vi märker att många patienter väljer just oss för att de vet att vi ofta använder oss av trubbig kanyl. Många kommer också till oss efter de fått en tidigare komplikation av injektion med vass nål på en annan klinik. Jag tror att om vi fortsätter ge ut information om risker med estetiska ingrepp och hur de kan göras säkrare så kommer patienterna själva reflektera över det. Vi har också upptäckt att trubbig kanyl ger våra patienter ett bättre resultat så det är en win-win för oss!”

“ Det är inte bara om instrumentet, utan hur utövaren använder sig av det ”

– Mr Dalvi Humzah

Medans Mr Humzah håller med att kanyl har en mindre chans av att skapa ocklusion, vill han också säga att det inte kan vara 100% en säker metod. Hur han kommenterar detta “Det är inte bara om instrumentet i sig, utan hur utövaren använder sig av det. Jag har en kurs i hur kanyler används på ett säkert sätt, jag har till och med varit med om att erfarna läkare kommer in och är helt ovetande om hur de ska användas på rätt sätt. Till exempel har jag sett hur de helt glömmer om aseptisk-teknik vilket kan orsaka en infektion. Folk måste också ha i tanken att det är inte sant att kanyl aldrig kommer orsaka en vaskulär ocklusion, det kan hända – det är bara mindre troligt.”

Varför vass nål är vanligt förekommande

Dr Shilvock tror att injicerare kanske prioriterar kostnad över säkerhet när de väljer att använda vass nål. Han kommenterar “ När du köper filler kommer det ofta med en vass nål i boxen som en del av priset, men du köper trubbiga nålar separat vilket inte är billigt. Jag är orolig att injicerare tänker mer på den ytterligare kostnaden snarare än deras patienters säkerhet. Liknande så är e behandling med trubbig kanyl högre i kostnad, därav kan många välja bort detta för att hålla priserna nere för att attrahera fler patienter. Jag uppmanar mina kollegor att bara för att något är billigare betyder det inte att det är det bästa alternativet och det kan sluta värre för ditt rykte i längden. Detta är något alla behandlare själva måste komma fram till vad de vill prioritera.”

Dr Shilvock tipsar också om att ta in trubbig kanyl i läroplanen då han tror att i nuläget ligger det största fokuset på vass nål. “Om behandlarna ska bli mer säkra och bekväma när de använder trubbig kanyl, måste de få rätt utbildning. tyvärr finns det inte många kurser som fokuserar enbart på att lära ut tekniker inom trubbig kanyl, då många börjar sin karriär med att endast använda vass nål. Därav fortsätter många att använda vass nål genom sin karriär då det är vad de är bekväma med. Jag skulle rekommendera de som är i början av sin utbildning att gå en kurs i trubbig kanyl, då det kan hjälpa de i framtiden att minska antalet komplikationer.”

Mr Humzah håller med, “att använda en trubbig kanyl är ingenting som behandlare bör lära sig själva, vilket är många av fallen. Det är viktigt att industrin tillhandahåller kurser specifikt för detta, för både erfarna och nybörjare för att viktig kunskap, till exempel hur man använder rätt kanyl för rätt tillfälle och patient. Utan rätt träning kan till och med säkra metoder skada patienten.  

En kombination av tekniker

Mr Humzah tror att trubbig kanyl har sina fördelar, injicerare borde inte begränsa sig till ett typ av instrument. “Från min erfarenhet finns det för och nackdelar med båda metoderna. Trubbig kanyl kan vara bättre för vissa injektioner, till exempel när det gäller ett större område. Medans vass nål är bättre för att göra konturer och fina justeringar. Om du frågar mig är du inte en bra behandlare om du bara kan använda vass nål och detsamma om du bara kan använda trubbig kanyl. Det är viktigt är för att få bra kunskap och vara säker nog att särskilja när den ena tekniken är bättre än den andra.