fbpx

DOCTOR_K academy Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 1 november 2022

 

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för alla beställningar kunder (“du”) gör hos Dr.K Gruppen AB (org.nr 556842-0532) (“DOCTOR_K”, “vi”, “vår” eller “oss”).

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:

Telefonnummer: +46 73 502 75 41

E-postadress: [email protected]

 

Godkännande av Villkoren

Genom att beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte beställa Produkter.

 

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vid ändringar av Villkoren, kommer vi att meddela dig via e-post. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

 

Definitioner

“Funktioner” avser Hemsidan och Produkterna tillsammans.

 

“Hemsidan” avser vår hemsida (https://doctorkacademy.se/) rörande Produkterna.

 

“Kontaktuppgifter” avser uppgifterna angivna ovan.

 

“Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

 

“Produkter” avser de produkter som beskrivs under avsnittet “Produkter” nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

 

PRODUKTER

 

Beskrivning av Produkter

Vi tillhandahåller utbildningar inom estetiska injektioner (“Produkter”). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.

 

 

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

 

Din beställningen har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

 

DINA SKYLDIGHETER

 

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

 

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du inte är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

 

 

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning (såsom brottsbalken, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen), förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

 

 

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller (“Innehåll”). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig.

 

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

 

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

 

VÅRT ANSVAR

 

Ansvar

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

 

 

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

 

 

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure).

 

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

 

ÅNGERRÄTT

Mot bakgrund av att lagen för distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte är tillämplig har du ingen ångerrätt för ditt köp.

 

RECENSIONER

Vi kan inte säkerställa att recensionerna på vår webbplats eller app är recensioner som kommer från kunder som har använt eller köpt produkterna.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av DOCTOR_K academy. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

 

 

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

 

 

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

 

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

 

 

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmedddelande till [email protected].

 

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol. Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

KÖPEVILLKOR

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

 

 

Vad händer om det blir få anmälningar?

Om det blir för få antal anmälningar till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Detta kan komma att ske senast 10 dagar innan kursdatum och nytt förslag på kursdatum ges i samband med informationen.

 

 

Vad händer om kursen blir inställd pga. sjukdom?

Om kursen behöver ställas in kommer nytt datum att erbjudas senast 14 dagar efter det planerade datumet. Om elev ligger ute med kostnader för exempelvis resor kommer detta att ersättas av DOCTOR_K academy mot uppvisande av kvitto.

 

 

Vad händer om elev ställer in pga. sjukdom eller annat förhinder?

När du köpt din utbildning har du en innestående plats hos oss under 12 månader från det datumet du köpt din utbildning. Du får avboka en plats senast 24 timmar innan utbildningsstart pga. sjukdom vid högst ett tillfälle. Har du redan ställt in kursen en gång och behöver ställa in igen med senast 24 timmar innan kursstart kommer du debiteras med 6 000 kr ex. moms. Vid en Hands-on kurs debiteras 8 000 kr ex.moms. Har du avbokat en kurs har du rätt att omboka din plats senast 14 dagar innan kursstart kostnadsfritt.

 

 

Ångerrätt för anmälan via vår hemsida/direkt på plats samt distans (email, telefon, sms etc.).

Efter antagningsbeskedet har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Anmälan är direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de avgifter och följande villkor: Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens kursdatum debiteras 25%. Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens kursdatum debiteras 50%. Avbokning görs skriftligen via e-post eller sms. Som avbokningsdag räknas det datum avbokningen anlände till oss per e-post eller sms. Om du redan betalat hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

 

 

Ger ni någon rabatt vid anmälan om fler kurser?

Ja, vi har ett rabattsystem som du får ta del av när du köper våra utbildningspaket.

 

BASPAKET 10 %
BOTULINUMTOXIN PAKETET10 %

FILLERPAKET 15 %

PROPAKET 15 %

PROPAKET+ 15%

MASTERPAKET 20 %

ACADEMYPAKET 25 %

 

 

Jag behöver göra ett uppehåll i min utbildning, hur gör jag?

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din mentor om detta och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via [email protected] . Vi vill få din ansökan i god tid före kursstart, om möjligt minst 3 veckor innan. Du följer din betalningsplan och betalar avgiften som vanligt. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna igen. Summor tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

 

 

Övrig information:

DOCTOR_K academy förbehåller sig rätten att dra tillbaka en bokad plats vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 

Ej utövat behandlingar mellan kurserna

Ej godkänd på tidigare utbildning

Personlig mognad och stabilitet i din egen process

 

 

Jag är långtidssjukskriven, kan jag få tillbaka min studieavgift?

Vi betalar inte tillbaka utbildningssavgifter, däremot har du beloppet tillgodo tills du kan börja studera igen. Summor som ligger tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

 

BOLAGSINFORMATION

Dr.K Gruppen AB är registrerat i Sverige.

 

Registrerad address: Regeringsgatan 85, 11139 Stockholm

 

Organisationsnummer: 556842-0532

 

Momsregistreringsnummer: SE556842-053201

Excellent
Based on 654 reviews
Marie Nilsson Hermansson
Marie Nilsson Hermansson
19. November, 2023
Fantastisk service, vänligt och professionellt bemötande. Professionella på alla plan. Full 5’a
Aleksandra
Aleksandra
17. November, 2023
Fantastiskt bemötande varje gång man besöker er. Känns som om man är medlem i DOCTOR_K familjen 🩷
Jenny Lindquist
Jenny Lindquist
15. November, 2023
Proffs ut i fingerspetsarna 🌟🌟🌟🌟🌟
Mahnaz Darvishi
Mahnaz Darvishi
7. November, 2023
Asså…. ni på Dr.k är BÄST 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Soulmaz Sharif Pour
Soulmaz Sharif Pour
2. November, 2023
välbemöt av personal och bra service.
Matilda Matilda
Matilda Matilda
12. October, 2023
Ansikte deep rengöring gick bra. Jag är nöjd. Kunniga och trevliga personal. Tack!
Toastmaster F&D Wedding
Toastmaster F&D Wedding
9. October, 2023
Alltid mkt trevligt och framförallt proffsionellt bemötande med naturliga resultat vad man än utför för behandling
Rébécca K.
Rébécca K.
23. September, 2023
En utmärkt salong med väldigt duktiga behandlare som har perfekt fingertoppskänsla och gör att man känner sig trygg och varmt välkommen från första stund. En extra eloge till Rinja som är extremt duktig på att få till perfekta naturliga resultat! Ser fram emot att komma tillbaks snart, fantastiskt rakt igenom. Tack till er alla på Doktor K!
Emelie Törnqvist
Emelie Törnqvist
11. September, 2023
Rekommenderar Rinja Berg som behandlar, så lugn och proffsig. Kändes som man var i väldigt trygga händer. Så nöjd!

WORD of MOUTH REKOMMENDERA EN VÄN

För varje person du rekommenderar och som blir en ny elev hos DOCTOR_K academy, så får både du och din rekommenderade vän en belöning på 1500 SEK var att använda till kurser hos oss.