fbpx

Injektionsbehandlingar utförs allt mer ofta som ett alternativ att föryngra ett ansikte utan operationer. Med det ökar också antalet komplikationer. Det sker fall av migration av filler och andra komplikationer såsom klumpar. Filler komplikationerna behöver inte alltid ske vid injektions tillfället, det kan ske vid ett senare skede. Nya studier kommer ständigt på hur det bäst åtgärdas.

Filler komplikationer efter 6 mån

Komplikationer efter filler behöver inte synas direkt efter en behandling, i det tidiga stadiet syns det dagar efter. I ett senare stadie kan filler komplikationer uppstå, veckor, månader eller år efter den ursprungliga behandlingen. De senare komplikationerna är svåra att förutspå och motverka. Det är vanligt att de senare komplikationerna visar sig som klumpar. Detta kan bero på svullnad, migration eller att fillern har bildat en massa. Efter den är upptäckt kan man avgöra om det är inflammatoriskt, eller inte.. Om området är inflammerat märks detta genom svullnad, värme, smärta och eller rodnad. en infektion kan minska och försvinna av sig själv med tiden, det vanligaste är att det krävs någon typ av behandling.

Studie om filler komplikationer

En 4 årig studie gjord 2006 på 4,320 filler behandlingar visade att 0.6-0.8% drabbades av en komplikation. En liknande studie gjordes 2019 på 1,250 patienter var av 1.0% fick filler komplikationer, en högre siffra vilket visar på att ökningen av filler behandlingar ökar också risken för komplikationer. Bevis på vilka patienter som har större sannolikhet att drabbas finns inte i nuläget, men det verkar finnas en koppling mellan klienter med autoimmuna sjukdomar eller infektioner och framtida komplikationer. Därför bör injektioner göras med noga undersökning på dessa personer, sambandet mellan förkylningstider finns också, antalet ökade under höst och vinter.

Försök därför säkerställa att din patient inte har någon förkylning eller influensa vid behandling. Det är viktigt att du som behandlare är medveten om sambandet mellan olika tillstånd och komplikationer. Att informera om dessa risker för dina patienter du tror kan ha underlag för en eventuell framtida komplikation.  

Första behandling

Patienten i detta exempel var en 50 årig kvinna, som aldrig tidigare hade behandlats med estetiska injektioner eller operationer. Hon kom till kliniken med en känsla av att käkpartiet hade tappat elasticitet och kändes slappt. Kvinnan hade också volymförlust centralt i ansiktet. I övrigt var hon helt frisk och välmående, de mediciner hon tog var endast hormoner. Efter hennes första konsultation planerade vi att injicera 1 ml hyaluronsyra fördelat på hennes två kinder. Beslutet togs för att lyfta ansiktet och fylla ut den volymförlust som fanns i mitten av ansiktet. Dagen då behandlingen skedde rengjordes området med Clinisept+ ingen lokalbedövning gjordes och en steril metod användes.

Direkt efter behandlingen existerade inte någon form av komplikation, kvinnan lämnade kliniken väldigt nöjd med sitt resultat.

De vanliga beskrivningarna och vad som ska undvikas efter en injektionsbehandling gavs noga. Undvik att röra eller massera det behandlade området, undvik extrem hetta eller kyla och träning. 24 h efter behandlingen ska inte smink användas och 48 h efter ska hon undvika alkohol, dessa rekommendationer hade kvinnan följt.

Kvinnan kom tillbaka på ett återbesök efter 8 veckor, då fortfarande nöjd med sitt resultat och var redo för en påfyllning. Hon hade varit positivt överraskad på förändringen som hade gjorts, kvinnan upplevde ett mer uppstramat ansikte som fått ett lyft på rätt ställen. Nu var patienten redo för en påfyllning med 0.5 ml filler i vardera kind. En behandling gjordes genom att injicera 1 ml hyaluronsyra fördelat på hennes två kinder.

Fillers komplikation

4 månader efter den ursprungliga första injektionsbehandlingen hör kvinnan av sig om en svullnad i mitten av ansiktet, det området som hade blivit behandlat. Hon fick då komma tillbaka till kliniken på en efterkontroll.

Vid denna konsultation är det viktigt att ta del av alla tidigare ingrepp och sjukdomshistoria. Du bör nu fråga om de har haft några symtom på sjukdom ledande till detta event, om de har bytt medicinering eller genomgått en operation. Det är också viktigt att fråga om de har besökt en annan behandlare och utfört fler behandlingar sedan deras senaste besök vid dig. Kvinnan rapporterade inte någon av dessa orsaker eller sjukdom ledande till denna dag. Dock berättade hon att hon har haft det stressigt i sitt privata liv, vilket kan ha påverkat komplikationernas framkomst.

Under efterkontrollen, kika på om några hudförändringar har skett sedan senast. Detta gör din journal hantering och före/efter bilder extra viktiga. Det kan vara svårt att minnas hur en patient såg ut för några månader sedan, men om du har underlag för det sköter du det professionellt. Det var en 4 cm slät massa som samlats på vänster kind, och en 2 cm stor på höger kind, de kunde kännas men syntes inte. Båda kinderna hade en viss smärta vid beröring, området var däremot inte varmt och ingen rodnad kunde ses. Patienten var inte så orolig, mest över att andra eventuellt skulle se det. Vid detta stadiet är det viktigt att avgöra om det är inflammatoriskt eller inte, detta kommer hjälpa till att utforma din behandlingsplan. Icke-inflammatoriska visas ofta genom att det är smärtfritt, normal temperatur och ingen rodnad. Inflammationer visas genom motsatsen, smärta känns, värme, svullnad och rodnad.

I kvinnans fall var detta inflammatoriskt då ömhet och svullnad existerade. Hur detta skulle hanteras var diskuterat i detalj med patienten. Ett alternativ var att ta bort fillern, i och med att kvinnan var nöjd med resultatet, ville hon rätta till detta utan att avlägsna nuvarande filler i kinderna. Hon gick med om att det var möjligt att behandla detta med en kombination av behandlingar. Vi var noga med att förklara att detta inte utesluter framtida komplikationer, men hon ville ta chansen. Om det inte hade varit inflammatoriskt, som i det här fallet, hade det gått att låta det va som det är, om inte patienten känner att det är ett problem, då bör det behandlas med fillerborttagning.

Regelbunden kontakt hölls med kvinnan och hon kom tillbaka efter 2 veckor på ett återbesök, för att utvärdera antibiotikan. Massan som samlats hade kraftigt minskat med 2 cm på vänster sida och 1 cm på höger sida. Det fanns inga tecken på rodnad eller svullnad kvar, efter det fortsattes behandlingen med 1 Prednisolon 40mg per dag i 7 dagar. Efter det reducerade till 5 mg per dag i ytterligare 7 dagar. Dagen medicineringen var klar kom kvinnan tillbaka då var massan som samlats helt tillbaka till det normala. Antibiotika på inflammationen är väl dokumenterat i traditionell medicin, men i estetisk medicin är det ofta inte en lika självklar typ av behandling. Detta trots att många studier finns som visar på att det är lika effektivt inom den estetiska branschen.

Sammanfattning av studie om filler komplikationer

Detta är ett exempel på en lyckad behandladskomplikation mot klumpar utan fillerborttagning. Det finns en koppling mellan senare komplikationer och underliggande infektioner. Antibiotika är den bästa vägen att gå i de flesta fallen. Detta kommer självklart att variera med olika behandlingar såsom fillerborttagning, antibiotika eller anti inflammatoriska lösningar är alla bra sätt att gå.

Detta är en studie gjord av Caroline Hall, sjuksköterska och ägare av den estetiska kliniken R&R i Leeds. Hon har en bakgrund av 14 år som sjuksköterska och över 4 år som injektionsspecialist.

Källa, Aestetics journal

För mer information om fillerborttagning läs inlägget 10 vanligaste frågorna vi får om fillerborttagning

WORD of MOUTH REKOMMENDERA EN VÄN

För varje person du rekommenderar och som blir en ny elev hos DOCTOR_K academy, så får både du och din rekommenderade vän en belöning på 1500 SEK var att använda till kurser hos oss.